Parameter Beskrivning
Tidsangivelser Tiderna på prognoserna anges i svensk sommartid.
Termikhöjd Termikhöjden anges i siffror på kartan i hundratals meter över havet (MSL).
Skall ses som lägsta höjd för termiken. Vid Cu blir det ofta både starkare och högre.
Distans Distansberäkning för hela dagen.
Beräkningarna startar när terkikhöjden är över 1000 meter AGL och termikstyrkan överstiger 1 m/s och avslutas när termiken går under samma gränsvärden. Detta betyder att prognosen tvingas till "landning" vid en lokal skur på t.ex. 30 minuter i ett område, men den erfarne piloten kan eventuellt flyga runt denna skur och fortsätta på sträckan.

Beräknad för en 15-meters segelflygplan med vattenballast, korrigerat för termikhöjd, styrka, konvergens och vindstyrka.

Notera att den erfarne piloten ofta kan planera en längre sträcka än vad prognosen kan räknar fram baserat på väderkännedom och lokala erfarenheter.

Bakgrundsfärger::
- Ingen färgfyllning: Svåt att flyga sträcka.
- Blå: 100 km
- Grön: 200 km
- Gul: 300 km
- Orange: 400 km
- Röd: 500 km
- Lila: > 600 km
Termikstyrka

Termikstyrkan anges med färg i kartan under siffrorna:

Bakgrundsfärg:
- Utan färg: Var glad om du inte ramlar ner...
- Blåaktig: < 1m/s, kommer att gå segt.
- Grön: 1-2 m/s. Duger fint att åka sträcka på.
- Gul: 2-2.5 m/s. Bra stig helt enkelt.
- Orange: 2.5-3 m/s. Riktigt bra stig, flyg.
- Röd: > 3m/s. Ovanligt bra väder, ta ledigt och flyg.

Siffrornas färg: Hävningsstråk (experimentell, synpunkter välkomna):
- Orange siffror kan ge tips om förstärkt stig (konvergenslinjer)
- Blåaktiga siffror: tendens till svagare stig än bakgrundsfärgen anger.

Cumulusbildning Eventuella Cu visas med ringar runt termikhöjden:
- Cirkel saknas (eller fyrkanter): Torrtermik.
- Mindre än halvcirkel: Troligvis torrt med enstaka små Cu här och var.
- Mer än halvcirkel: Troligvis Cu men inte fullt utvecklade.
- Hel cirkel: Fina Cu.
Vind Riktning och styrka anges med vindpilar.
Det finns tre valbara visningsalternativ:
- Markvind, vind på 10 meters höjd.
- Genomsnitt, genomsnittsvind i det konvektiva skiktet.
- Vind på höjd, vinden i toppen av det konvektiva skiktet.

Styrkan i km/h. (jag tyckte att "knop" egentligen inte var något för oss):
- 10 km/h per streck på vindpilen (2 streck = 1 vinkel = 20 km/h)
Molntäcke Molnmängd (höga och medelhöga, dvs molnskärm) ritas bara om den överstiger 4/8:
- 4/8 - 7/8 moln, grå prickar som blir större med mer molntäcke.
- > 7/8 moln, mörkgrå yta.
Temperatur Temperaturen vid marknivå (2 meter) skrivs ut med röda (+) eller blå (-) siffror lite utspritt på kartan.
Nederbörd Nederbörd (regn eller snö) markeras med blå prickar på kartan.
När nederbörden överstiger 0.5 mm/timme ritas en liten prick och blir större med ökande nederbörd.
Upplösning Upplösningen på beräkningarna är 12 km.
"Termikbubblor" med termikhöjd och Cu-potential ritas i full upplösning,
förutom på "Översikten" där det är var 48:e km.
Dock ritas färgmarkeringen på termikstyrkan i 12 km uppösning.
Uppdatering Beräkningarna för dagens och morgondagen prognos blir klar ca 06.00.
Morgondagens prognos (och dagen efter för apps till iOS och Android) uppdateras igen ca 19.00.
Det finns också en "timestamp" för prognostid överst på varje bild.

Tillbaka till kartan